حمید عزیزیان،سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد روز شنبه ۵ مهر ۹۹ از شرکت های مستقر در مرکز رشد علوم انسانی پارک علم و فناوری یزد بازدید کرد.
عزیزیان در این بازدید ضمن حضور در شرکت های مستقر در این مرکز، با فعالیت های آنها از نزدیک آشنا و پای صحبت های مدیران عامل شرکت ها نشست.
در این بازدید مشکلاتی از قبیل عدم اعتماد سازمانهای دولتی به شرکت های نوپا، استفاده از ایده های خارج از استان، عدم اقبال مسئولین نهادهای دولتی به ایده های جوانان و ….. از سوی مدیران عامل شرکت ها مطرح و عزیزنژاد قول همکاری جهت رفع این مشکلات را داد.
گفتنی است؛ در این برنامه سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد از شرکت های فناور گستر آراز آریانا (برد باز)، روناک فردا (آن کسب)،تولید محتوای فیدار (آنجل)، خورشید تابان کویر، رویش ماندگار و هسته مدیراول بازدید کرد.