داریوش پورسراجیان؛ رییس پارک علم و فناوری یزد روز چهارشنبه 12 مهرماه به همراه مدیر پردیس زیست ‌فناوری و سیستم‌های پیشرفته و برخی از مدیران عامل شرکت های مستقر در پارک از شهرک صنعتی تفت بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، این بازدید با توجه به عدم وجود فضای پایلوت صنعتی در پارک علم و فناوری یزد و در راستای ایجاد فضای کارگاهی لازم برای شرکت های مستقر صورت گرفت.
گفتنی است شهرک صنعتی تفت، دومین فضای پایلوتی صنعتی ایجاد شده به منظور پیشبرد اهداف پارک علم و فناوری یزد در ایجاد فضای موردنیاز برای شرکت ها می باشد.

  • ۱۳ مهر, ۱۳۹۶