داریوش پورسراجیان؛ رئیس پارک علم و فناوری یزد، شنبه 3 شهریور 97 از ساختمان شتاب دهنده‌ی آتا واقع در پردیس زیست فناوری پارک علم و فناوری یزد بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در این بازدید عباس باقی؛ مدیر پردیس زیست فناوری، حسین رحیمی؛ مدیر عمرانی پارک و سید حسین میرجلیلی؛ مدیرعامل شرکت آبسار کویر، داریوش پورسراجیان را همراهی نمودند.
گفتنی است، در حاشیه ی این بازدید، رئیس پارک علم و فناوری یزد در جلسه ای درمورد چگونگی راه اندازی شتاب دهنده ی مذکور رهنمودهایی ارائه نمود.