داریوش پورسراجیان، رئیس پارک علم و فناوری یزد، شنبه 19 خرداد از خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در استان یزد بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در این بازدید که سید محمد خامسی، مدیر روابط عمومی پارک، تیم روابط عمومی و محمد قویدل، مدیر روابط بین الملل، رئیس پارک را همراهی می کردند، داریوش پورسراجیان ضمن معرفی پارک علم و فناوری یزد و فعالیت‌ها و دستاورد های آن، ارتباط با رسانه ها را وسیله ای برای ترویج و توسعه فرهنگ علم و فناوری دانست و تمرکز بر توسعه کیفی روابط عمومی پارک را جزو اولویت های پارک یزد عنوان کرد و تصریح کرد برون سپاری این بخش به بخش خصوصی، که امروز به صورت مدلی برای سایر دستگاه ها قابل استفاده است، در همین راستا اتفاق افتاده است.
وی با اشاره به توجه ویژه جامعه به موضوع فناوری و اقتصاد مبتنی بر فناوری، در سال های اخیر تصریح کرد: به علت وجود محدودیت ها و پتانسیل های استان یزد، نیاز است مسیری را پیش بگیریم تا اقتصاد دانش بنیان در این استان ارتقا پیدا کند.
پورسراجیان افزود: ارتباط با رسانه ها خصوصا خبرگزاری رسمی دولت می تواند این مسیر را هموار کند.
کاظم شاملو، رئیس خبرگزاری ایرنا در استان یزد نیز در این بازدید با بیان اینکه در قدیم تولید و عرضه هر دو زیر طاق های سنتی بازار صورت می گرفت، گفت: اما در دنیای امروز با توجه به فاصله گرفتن تولید و عرضه و در مواقعی عرضه‌ی محصولاتی که وجود فیزیکی ندارند، نیاز بیشتری به شناخته شدن محصولات وجود دارد.
وی افزود: به ویژه در مورد پارک علم و فناوری یزد که محصولات جدید فناوری را عرضه می‌کند، برای شناخته شدن محصولات باید به دنبال جایگاه های ارتباطی بود تا بتواند بازار های تولید و عرضه را به هم مرتبط سازد.