رئیس اداره ثبت اختراعات ایران، روز پنج شنبه 23 آذرماه با حضور در نمایشگاه اختراعات رویش زردکوه، از غرفه مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، مهرداد الیاسی در این بازدید از نزدیک در جریان فعالیت های مرکز نوآوری و طرح های ارائه شده این مرکز در نمایشگاه قرار گرفت.
گفتنی است نمایشگاه اختراعات رویش زردکوه از تاریخ 22 آذر به مدت دو روز در سالن فجر دانشگاه یزد برپا بود.