داریوش پورسراجیان؛ رئیس پارک علم و فناوری یزد، شهرام شکوهی معاون پشتیبانی پارک، محمدصالح اولیاء، مجید سهرابی، رضا امیری فرد و حسین رحیمی؛ اعضای کمیته عمرانی پارک علم و فناوری یزد صبح روز سه شنبه 26 بهمن از پروژه ساخت ساختمان مراکز رشد مرکز فناوری اقبال بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، روند پیشرفت فیزیکی و آماده سازی مقدمات افتتاح طرح در این بازدید بررسی شد.

گفتنی است پروژه ساخت ساختمان مراکز رشد مرکز فناوری اقبال با پیشرفت فیزیکی 95 درصدی در آینده نزدیک افتتاح خواهد شد.