اعضای هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای همدان، روز یک شنبه 12 شهریور از مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات، پارک علمی کودکان و نوجوانان و مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در حاشیه این بازدید جلسه ای با حضور اعضای هیات علمی دانشگاه فنی همدان و مدیر مرکز رشد زیست فناوری پارک یزد برگزار شد.
مدیر مرکز رشد زیست فناوری پارک یزد، در این جلسه به معرفی زنجیره ایده تا محصول و مراحل شکل گیری مفهوم نظری، ساخت نمونه آزمایشی و مراحل تجاری سازی پرداخت.
عباس باقی در پایان عوامل موثر در تجاری سازی محصولات، سطوح آمادگی فناوری و توسعه محصول با ریسک بالا را تشریح کرد و به سوالات حاضران پاسخ داد.

  • ۱۲ شهریور, ۱۳۹۶