اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، چهارشنبه 17 شهریور 95 از مرکز رشد زیست فناوری پارک علم و فناوری یزد بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در نشستی که در حاشیه این بازدید برگزار شد، ابتدا بخش های مختلف پارک معرفی و خدمات ارائه شده توسط این واحدها به تفصیل بیان شد سپس احمدرضا فقیه خراسانی، معاون فناوری و نوآوری پارک به سوالات بازدیدکنندگان پاسخ داده و در زمینه های مختلف بحث و تبادل نظر صورت گرفت .

در پایان نیز اعضای هیات علمی از بخش های مختلف مرکز از جمله چند شرکت مستقر در مرکز رشد و کارگاه ها و آزمایشگاه های آن بازید کردند. همچنین محمدرضا حسینی، مدیر خدمات فناوری و بازار پارک علم و فناوری یزد توضیحاتی در زمینه مالکیت فکری ارائه نمود.

گفتنی است این بازدید درادامه کارگاه آموزشی «توسعه فناوری» برای اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد برگزار شد.