مدیرکل برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی یزد به همراه اعضای هیات علمی این دانشگاه، روز دوشنبه 18 اردیبهشت از پارک علم و فناوری یزد بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در نشستی که در حاشیه این بازدید برگزار شد، بخش های مختلف پارک معرفی و خدمات ارائه شده توسط مراکز پارک برای اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تشریح شد.
حمایت های مادی و معنوی همچنین برگزاری دوره های آموزشی و مشاوره های تخصصی در مرکز نوآوری و دفتر مالکیت فکری پارک علم و فناوری یزد از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه بود که توسط امین درخشان، محمدرضا حسینی بغدادآبادی و حسین رحیمی ارائه شد.
در پایان نیز اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی یزد از بخش های مختلف پارک از جمله مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات، پارک علمی کودکان و نوجوانان و برخی از شرکت های مستقر در پارک بازید کردند.

  • ۱۸ اردیبهشت, ۱۳۹۶