محمدعلی طالبی، استاندار یزد و هیئت همراه روز چهارشنبه 15 اسفند ماه از اولین دوره المپیاد بازی های فکری، آموزشی ‌و سرگرمی دانش آموزان استان در محل سالن ورزشی حضرت امام علی علیه السلام دانشگاه یزد بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، استاندار یزد پس از این بازدید با بیان اینکه برنامه هایی که موجب معرفی استعدادهای دانش‌آموزان می شود بسیار ارزنده و قابل قدردانی است، ‌بیان کرد: المپیاد دانش آموزی نبوغ این استعدادهای سرشار را شناسایی می کند.
محمد علی طالبی نیز خانواده ها را به تشویق فرزندان خود به چنین برنامه هایی دعوت کرد و افزود: بازی های فکری، آموزشی و سرگرمی کمک زیادی به رشد شخصیتی و ذهنی دانش‌آموزان می کند و آنها را توانمند می سازد تا در آینده کشور و به خصوص در خانواده خود نقش آفرین باشند. وی حمایت خود را برای چنین برنامه هایی که سبب رشد مهارت های دانش‌آموزان می شود، اعلام کرد.

گفتنی است المپیاد نبوغ با حضور نزدیک به دو هزار نفر از دانش آموزان دختر و پسر مدارس استان و همکاری سازمان دانش آموزی اداره کل آموزش و پرورش و پارک علم و فناوری یزد با محوریت گروه آموزشی شرکت آترین مستقر در پارک علم و فناوری یزد در سه مقطع تحصیلی و در رشته های دومینو، بازی های فکری، رباتیک و هوافضا به مدت دو روز در سالن ورزشی حضرت امام علی(‌ع) دانشگاه یزد در حال برگزاری است.