در مصاحبه با نمایندگان منتخب موسسات فناور مطرح شد:

انتخابات نمایندگان موسسات فناور مستقر در پارک علم و فناوری یزد 4 و 5 مهر 95 در سالن موسسات پارک برگزار و طی آن مجتبی مرآت و رضا جواد پور به ترتیب با 35 و32 رای انتخاب شدند و با توجه به اینکه محمد مهدی آرمان و محمد حسین پورشمس بندر آبادی موفق به اخذ حد نصاب آرا نشدند، انتخابات در دور دوم برگزار و محمد مهدی آرمان با 26 رای به عنوان سومین نماینده موسسات فناور انتخاب شد.

مجتبی مرآت: بحث بازار و بسترسازی جهت تجاری سازی اصلی ترین مسئله ی حال حاضر موسسات فناور است

مجتبی مرآت، یکی از نمایندگان منتخب در گفتگو با روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد با اشاره به مشارکت پرشور تر این دوره نسبت به دوره های قبل گفت: مشارکت 63 درصدی در این دوره نشان دهنده ی نیاز به تغییر از سوی اکثریت مدیران عامل شرکت های فناور است.

وی افزود: با توجه به تجربه ی تعاملی که طی حضورچند ساله ام در پارک علم و فناوری یزد با مدیران عامل شرکت ها داشته ام، بحث بازار و بسترسازی جهت تجاری سازی را به عنوان اصلی ترین مسئله ی حال حاضر موسسات فناور در برنامه ی کاری یک سال آینده قرار خواهیم داد.

مرآت پارک یزد را از زمان تاسیس تا به امروز یکی از پارک های سرآمد کشور دانست و گفت: باید با همکاری همه جانبه بین مراکز فناور داخلی و برقراری تعامل با پارک های علم و فناوری دیگر همچنان سطح پارک یزد را به عنوان یک پارک بزرگ حفظ کنیم.

رضا جوادپور: پیگیری هم افزایی شرکت ها، افزایش اعتبار و گردش سرمایه آن ها در اولویت برنامه نمایندگان خواهد بود

رضا جواد پور، دیگر نماینده ی منتخب نیز با بیان اینکه کار نمایندگان تنها پیگیری مسائل بیمه و مالیات نیست، گفت: در سال پیش رو پیگیری هم افزایی شرکت ها، افزایش اعتبار و گردش سرمایه آن ها در اولویت برنامه نمایندگان خواهد بود. جوادپور اظهار داشت: اگر بتوان محصولی با کیفیت جهانی تولید و سپس بازاریابی و برندسازی کرد، خود به خود دیگر مشکلات موسسات نوپا از جمله مسائل مالیات و بیمه حل خواهد شد.

وی افزود: برگزاری جلسات منظم با مدیران عامل موسسات به منظور فراهم آوردن زمینه ی هم افزایی، بازاریابی و استفاده از تجربیات سایرین، از برنامه های پیشنهادی نمایندگان است.

محمدمهدی آرمان: رسالت نمایندگان هموار سازی مسیر توسعه شرکت ها و نهایتا پارک است

محمدمهدی آرمان با بیان اینکه رسالت نمایندگان هموار سازی مسیر توسعه شرکت ها و نهایتا پارک است، اظهار داشت: برای وارد شدن به پروژه های بزرگ تلاش خواهیم کرد.

وی ابراز امیدواری کرد: با وجود تیم اجرایی قوی که در هیئت رئیسه فعلی موجود است بتوانیم به این مهم جامه عمل بپوشانیم.

آرمان افزود: می توان با شفاف سازی مسائل حقوقی بیمه و مالیات، مانع از درگیری بیش از حد شرکت ها و عقب افتادگی روند رشد آنها شد.