مدیرعامل شرکت چیستا پژوهش ایساتیس عنوان کرد:

مدیرعامل شرکت چیستا پژوهش ایساتیس گفت: اجرایی شدن سیاست‌ها و طرح های توسعه‌ای بر مبنای شاخص‌های توسعه پایدار از دغدغه‌های مشترک موسسین شرکت چیستا بود که ایده محوری شرکت نیز بر این اساس شکل گرفته است.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، شرکت چیستا پژوهش ایساتیس در اواخر سال 1392 فعالیت خود در زمینه انجام مطالعات آینده‌پژوهی در حوزه توسعه با تمرکز برارزیابی پیامدهای طرح‌ها و سیاست‌های توسعه‌ای را آغاز کرد.

مدیرعامل شرکت چیستا پژوهش ایساتیس در خصوص ضرورت تاسیس این شرکت اظهار داشت: این شرکت بر اساس ایده محوری خود در مطالعات امکان‌سنجی طرح‌ها و اقدامات توسعه‌ای، در نظر دارد تا ارزیابی اجتماعی و زیست‌محیطی به طور همزمان و درکنار ارزیابی‌های فنی و اقتصادی و مطالعات بازار انجام پذیرد و هزینه و فایده اجتماعی _ زیست‌محیطی طرح‌ها به صورت کمی در مطالعات امکان‌سنجی لحاظ شود.

علی صدیقی ادامه داد: سیاستگذاران و برنامه‌ریزان توسعه در ایران، نگاه تک بعدی و صرفا اقتصادی به توسعه در ایران داشته اند و این نگاه منجر به شکل‌گیری توسعه نامتوازن در کشور و بروز بحران‌های جدی درزمینه‌های اجتماعی و زیست محیطی شده که توجه جدی به مفهوم توسعه پایدار و تهیه برنامه‌های راهبردی به منظور مدیریت پیامدهای اجتماعی طرح‌ها و اقدامات توسعه‌ای از فعالیت‌های این شرکت است.

وی اضافه کرد: نیروی انسانی، مهمترین سرمایه شرکت چیستا است که از کنار هم قرار گرفتن تخصص‌های مختلف با توجه به ماهیت بین رشته‌ای زمینه فعالیت شرکت شکل گرفته است.

علی صدیقی افزود: اعتقاد به برند پارک علم و فناوری یزد و استفاده از ظرفیت‌هایی که پارک برای موفقیت شرکت‌ها در تحقق ایده های خود ایجاد می‌کند، از اصلی ترین دلایل شرکت چیستا برای استقرار در این مجموعه بوده است.

وی مکان استقرار و تسهیلات مالی از جمله اعتبار تعلق گرفته در دوره رشد را از جمله اقدامات پارک علم و فناوری یزد در راستای حمایت از شرکت های فناور دانست و عنوان کرد: استقرار در مجموعه ای که برند پارک علم و فناوری یزد را بر خود داشته و گرفتن مجوز فناوری در زمینه ایده محوری شرکت، باعث تسهیل در بستن قرارداد و یا کسب معافیت‌های مالیاتی در بعضی موارد شده است.

صدیقی بر لزوم تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی مدون در حوزه فناوری های نرم تاکید و بیان کرد: باید چشم انداز، اهداف و راهبردهای پارک علم و فناوری یزد مشخص شود تا شرکت های مستقر در این مرکز در راستای پیشبرد اهداف پارک قدم بردارند که متاسفانه تاکنون خروجی چنین برنامه‌ ای حتی اگر تدوین هم شده باشد، در اختیار شرکت ها قرار نگرفته است.

وی عمده ترین مشکلات شرکت ها در حوزه های فناوری های نرم را کمبود منابع به منظور حمایت های مادی و معنوی، عدم شناخت صحیح از فرآیند و مفهوم نوآوری، عدم شفافیت در دستورالعمل‌ها و آیین نامه مربوط به فعالیت های دانش بنیان، عدم وجود قوانین شفاف و ناهماهنگی دستگاه های مسئول که باعث عدم اجرایی شدن معافیت های قانونی برای واحدهای فناور در این حوزه می‌شود، نام برد.

صدیقی در پایان خواستار نگاه دقیق تر مسئولان پارک و استان نسبت به نیازهای شرکت های فعال در حوزه فناوری نرم و تدوین یک برنامه ریزی جدی برای رفع مسائل آنان شد.

  • ۶ بهمن, ۱۳۹۵