نخستین جلسه هیات اجرایی پارک علم و فناوری یزد، روز دوشنبه ۲۸ مهر ۹۹ با حضور اعضای آن و نمایندگان کمیسیون دائمی به صورت حضوری و ویدئو کنفرانس برگزار شد.
در این جلسه که نخستین جلسه هیات اجرایی پس از مستقل شدن از پارک های مناطق بود، محمد مهدی لطفی، رئیس پارک علم و فناوری یزد ضمن قدردانی و خیرمقدم به شرکت کنندگان در جلسه، بر اهمیت هیئت اجرایی در حوزه منابع انسانی و برگزاری مرتب جلسات این هیات تاکید کرد.
در این نشست که علاوه بر اعضای کمیته اجرایی، رحمانی، مشاور و معاون سازمان مدیریت استان یزد و ترکمن و خزائیان، نمایندگان کمیسیون دائمی نیز حضور داشتند، تعیین کارگروه تخصصی جهت تدوین دستورالعمل های اجرایی و تایید لیست کارکنان واجد شرایط ترفیع پایه، تصویب شد.

  • ۷ آبان, ۱۳۹۹