به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، میثم کوچک زاده، طی حکمی از رئیس پارک علم و فناوری یزد به عنوان مشاور اقتصادی پارک علم و فناوری یزد منصوب شد.
در این حکم آمده است:
جناب آقای کوچک زاده
نظر به سوابق علمی و تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم، به عنوان مشاور اقتصادی پارک علم و فناوری یزد منصوب می شوید.
امید است با هماهنگی معاونت پشتیبانی و همکاری کلیه واحدها در جهت اهداف پارک و انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.

  • ۱۰ تیر, ۱۳۹۶