طی حکمی از سوی محمد مهدی لطفی، رئیس پارک علم و فناوری یزد، تقی فرهنگ نیا به عنوان مسئول راه اندازی پردیس نوآوری و فناوری هوایی منصوب شد.
در متن این حکم آمده است:

جناب آقای مهندس تقی فرهنگ نیا

نظر به مراتب تعهد، دانش و شایستگی جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان مسئول راه اندازی پردیس نوآوری و فناوری هوایی منصوب می شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال، سعی و اهتمام و استفاده از تجربه‌های مفید قبلی نقش مؤثری در راستای تحقق اهداف پارک ایفا نمائید.
گفتنی است، پردیس نوآوری و فناوری هوایی یزد اسفند سال گذشته با محوریت حمایت از شرکت های فعال در حوزه هوایی و هوانوردی استان، توسط پردیس علم و فناوری یزد و با حمایت پارک علم و فناوری یزد در محل ساختمان اخوان دستمالچی فعالیت خود را آغاز نمود. در این پردیس نیز مانند پردیس های دیگر، پذیرش در دوره های پیش رشد و رشد صورت گرفته و با همکاری بخش خصوصی و پارک علم و فناوری یزد، استفاده از فرودگاه هواپیماهای نیمه سبک و سبک نیز در اختیار شرکت های مستقر در آن قرار می گیرد.