طی حکمی از سوی داریوش پورسراجیان، رئیس پارک علم و فناوری یزد، امیر جهانگرد رفسنجانی، به عنوان سرپرست پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در بخشی از متن این حکم آمده است:
باتوجه به سوابق علمی و تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان سرپرست پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری یزد منصوب می شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال، سعی و اهتمام و استفاده از تجربه های مفید قبلی نقش موثری در راستای تحقق اهداف پارک ایفا نمایید.»
گفتنی است، از سال 1387 تاکنون تقی فرهنگ نیا در سمت مدیریت مرکز رشد و پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات مشغول فعالیت بوده است.

  • ۷ مرداد, ۱۳۹۷