طی حکمی از سوی محمد مهدی لطفی، سرپرست پارک علم و فناوری یزد، رویا باقری به عنوان سرپرست امور مالی پارک یزد منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در متن این حکم آمده است:

سرکار خانم رویا باقری

نظر به مراتب تعهد، دانش، شایستگی و تجارب ارزنده علمی و اجرایی سرکار عالی، به موجب این حکم به عنوان سرپرست امور مالی پارک علم و فناوری یزد منصوب می شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و جلب همکاری و مشارکت همه نیروهای توانمند و با انگیزه، نقش موثری در راستای تحقق اهداف و رسالت های پارک در توسعه فناوری نهادها و خدمات مربوطه ایفا نمایید‌.