مقاله مدیریت ضایعات در شرکت سیم و کابل با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سامانه‌ها توسط علی حاجی غلام سریزدی، مشاور طرح و برنامه و محمد قویدل، مدیر روابط بین الملل پارک علم و فناوری یزد در هفتمین شماره مجله بین المللی مدیریت کیفیت و اعتبارInternational Journal of Quality & Reliability Management منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، نویسندگان این مقاله با اشاره به اهمیت کاهش و حذف ضایعات در فرآیند تولید ابتدا به بررسی عوامل و ساختار تولید ضایعات در شرکت سیم و کابل با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سامانه ها پرداخته و سپس با شبیه سازی مدل حاصل، راه حل های مناسبی جهت کنترل میزان ضایعات ارائه نموده اند.
گفتنی است، جهت دریافت مقاله می‌توانید از لینک here استفاده نمایید.