طی مراسمی تفاهم نامه همکاری میان پارک علم و فناوری یزد و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد وابسته به وزارت جهاد کشاورزی به امضای داریوش پورسراجیان، رئیس پارک و سید علی طباطبائی، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان رسید.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، این تفاهم نامه در راستای راه اندازی و راهبری مرکز رشد واحد های فناور فعال در حوزه کشاورزی به صورت مشترک بین پارک علم و فناوری یزد و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد و با هدف کمک به تجاری سازی دستاورد های پژوهشی در حوزه ی کشاورزی منعقد شد.

اسمعیل زاده، معاون مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، در نشست حاشیه ای امضای تفاهم نامه با اشاره به انعقاد تفاهم نامه ی همکاری میان وزارت علوم،تحقیقات و فناوری و وزارت جهاد کشاورزی گفت: خوشبختانه استان یزد در بسیاری از زمینه ها در سطح کشور پیشرو بوده و همکاری های قبلی بین پارک و این مرکز وجود داشته و به واسطه ی این تفاهم نامه، نسخه عملی جدیدی در زمینه همکاری پارک ها و مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ارائه شود.

شهرام شکوهی، معاون پشتیبانی پارک یزد نیز با اشاره با بیان اهمیت فناوری های نوین در کشاورزی، گفت: امیدواریم این همکاری جهشی در بهره وری و افزایش کیفیت محصولات کشاورزی بومی استان و در نهایت افزایش درآمد کشاورزان و روستاییان باشد.

گفتنی است جلسه ی امضای این تفاهم نامه با حضور مدیران این دو مجموعه 25 مهر 95 در سالن کنفرانس پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.