تفاهم نامه چندجانبه میان پارک علم و فناوری یزد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد و مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران، روز سه شنبه 27 شهریور سال 96 در پارک علم و فناوری به امضای داریوش پورسراجیان رئیس پارک و حسین اعرافی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد و رامین زارع مدیرعامل مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران رسید.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، این تفاهم نامه در راستای همکاری در زمینه توسعه واحدهای تحقیق و توسعه پارک علم و فناوری و استفاده از امکانات آزمایشگاهی و انسانی دانشگاه آزاد میبد در پارک علم و فناوری منعقد شد.
داریوش پورسراجیان، رئیس پارک علم و فناوری یزد در حاشیه نشست امضای تفاهم نامه با بیان اینکه در کشور چندین برابر نیاز موجود تجهیزات وجود دارد افزود: باید برای بهره برداری اقتصادی از این تجهیزات برنامه داشت.
وی ضمن تقدیر از نگاه عمیق و مثبت ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد به مقوله فناوری و همکاری فی مابین ، گفت: با توجه به اشراف کامل ایشان به کار پارک ها به طور قطع این تفاهم نامه آغاز یک همکاری خوب و مفید بین دو نهاد خواهد بود.
حسین اعرافی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد نیز در این نشست با بیان اینکه زنجیره پارک و دانشگاه به هم پیوسته است،گفت: امیدواریم با امضای این تفاهم نامه همکاری ها به صورت جدی و عملیاتی توسعه پیدا کند.
وی تصریح کرد: آینده در گرو هم افزایی این دو نهاد است زیرا توسعه با ایجاد ارتباط بین دانشگاه و پارک سرعت بیشتری می گیرد.
اعرافی افزود: در حال حاضر بسیاری از تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه بدون استفاده است و با امضای این تفاهم نامه امکان استفاده این امکانات برای پارک و مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران فراهم می شود.
رامین زارع، مدیر عامل مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران گفت: با توجه به احداث واحدهای تولیدی سرامیک بدون در نظر گرفتن بازار سرامیک کشور این بازار در حال حاضر اشباع و میزان قابل توجهی از تولیدات دپو شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بازارهای بین المللی محدودی را در اختیار داریم افزود: صادارت سرامیک ایران عمدتا محدود به کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان است.
زارع ادامه داد: با توجه به رقبای قدرتمندی همچون ایتالیا و اسپانیا، برزیل، ترکیه و چین امکان ورود جدی ایران به بازارهای بین المللی با کیفیت فعلی سرامیک ایران سخت است.
گفتنی است این تفاهم نامه با هدف تشکیل R&D متمرکز برای صنف سرامیک، همکاری در زمینه های آزمایشگاهی، توسعه تکنولوژی و انتقال فناوری، توانمند سازی نیروی انسانی و اجرای پروژه های مشترک در زمینه فناوری سرامیک به امضای رئیس پارک علم و فناوری یزد، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد و مدیرعامل مرکز توسعه فناوری سرامیک رسید.