طی مراسمی در روز شنبه 9 دی ماه 96 که در شهرداری یزد برگزار شد، توافقنامه سه جانبه ای برای ایجاد شهر خلاق به امضا رسید.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، این توافقنامه بین داریوش پور سراجیان؛ رئیس پارک علم و فناوری یزد، دکتر محمود شیخ زین الدین؛ معاون تجاری سازی و نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مهدی جمالی نژاد؛ شهردار یزد به امضا رسید.
گفتنی است، ایجاد‌ «شبکه شهرهای خلاق» یکی از پروژه‌های یونسکو برای همکاری و ماموریت مشترک برای توسعه تنوع فرهنگی و پاید‌اری شهری است.