در راستای سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری، تفاهم نامه جامع همکاری میان مرکزعلم و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی و دانشگاه های استان، با حضور پارک علم و فناوری یزد، به امضای طرفین رسید.

این تفاهم نامه با هدف تقویت ارتباط و همبستگی میان نظام آموزش عالی و توسعه فناوری بر اساس نیاز صنعت، تاثیرگذاری دستگاه های علمی و پژوهشی و فناوری در ارتقا بهره وری در حوزه صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی، سیاست گذاری و حمایت از فعالیت های پژوهشی در این حوزه و …. منعقد شده و طرفین به انجام اقداماتی در جهت تحقق این اهداف متعهد شدند.

گفتنی است، پارک علم و فناوری یزد نیز به عنوان یکی از نهادهای موثر علمی و رابط بین صنعت و دانشگاه در این تفاهم نامه حضور دارد.

  • ۹ خرداد, ۱۳۹۵