در ابتدا جلسه که در دفتر ریاست پارک علم و فناوری یزد برگزار گردید آقای مهندس پیله ور مدیر عامل شرکت گاز استان یزد با اشاره به علاقمندی های و توانمندیهای گسترده یزد و شرکت گاز استان یزد خواستار توسعه همکاریها در حوزه هایی همچون انرژی نو ، فناوریهای انتقال و توزیع گاز ، مد یریت و اصلاح الگوی مصرف گردید . وی اظهار داشت شرکت گاز استان یزد می تواند توانمندیهای موجود در موسسات دانش بنیاد و مراکز رشد فناوری پارک علم وفناوری یزد را به بدنه عظیم صنعت نفت کشور متصل ساخته و از این طریق عواید سرشاری را متوجه شرکت های دانش بنیاد مجموعه مدیریت استان کند .

دکتر یاراحمدی رییس پارک علم و فناوری یزد با سپاسگزاری از پیگیریهای مدیران محترم شرکت گاز استان جهت عقد تفاهم نامه همکاری به تشریح توانمندیهای موسسات و سیاست های توسعه ای پارک علم و فناوری یزد پرداخت . وی با استقبال از گسترش حوزه همکاری ها به ویژه در بحث راهبردی انرژی های نو و سیستم های بهینه مصرف انرژی از آمادگی پارک جهت هر نوع مساعدت و مشارکت در این زمینه خبر داد .

در ادامه نشست تفاهم نامه همکاری های دو جانبه به منظور حمایت مشترک از طرحهای نو و فناوری در حوزه های مشترک کاری به امضا طرفین رسید . با امضاء این تفاهم نامه باب جدیدی از همکاری ها بین این دو سازمان گشوده شده است که امید می رود در آینده نزدیک حجم فعالیت های فناوری بوژه در حوزه انرژی را افزایش دهد .

  • ۲۵ آبان, ۱۳۸۹