پروژه شرکت فرآور کانی گنج، پنجشنبه ۱۰ مرداد ۹۸ با حضور داریوش پورسراجیان، رئیس پارک علم و فناوری یزد، شهرام شکوهی،معاون پشتیبانی پارک، احمدرضا فقیه خراسانی، معاون فناوری و نوآوری پارک، محمد سپهر، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان یزد و سعید افضلی پور، رئیس خانه معدن استان یزد افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، طرح افزایش خلوص سنگ آهن از طریق روش های مغناطیسی و مکانیکی و بدون استفاده از آب توسط شرکت فراور کانی گنج، مستقر در پردیس زیست فناوری و سیستم های پیشرفته صنعتی پارک علم و فناوری یزد به اجرا درآمد.
مزیت این طرح نسبت به سایر طرح های افزایش خلوص سنگ آهن عدم نیاز به آب بوده و سنگ هایی با ارزش اقتصادی صفر پس از تخلیص ارزش اقتصادی یافته و قابلیت فروش در بازار می یابند.

  • ۱۵ مرداد, ۱۳۹۸