در مراسم افتتاح نمایشگاه مجازی دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار استان یزد که روز سه شنبه 18 آذر 99 با حضور استاندار یزد و جمعی از مسوولین استانی به صورت مجازی برگزار شد، نشان فناوری به سه شتاب دهنده فناوری فعال استان اعطا شد.
محمدعلی طالبی استاندار یزد، در این مراسم با بیان اینکه اعطای نشان فناوری یکی از برنامه های شاخص امسال بوده است، گفت: امیدواریم این کار یک تحرک جدی در شرکت ها و موسسات مختلف برای توجه به حوزه علم و فناوری و ارائه ابتکارات شاخص در این حوزه ایجاد کند.
وی ضمن تبریک به کسانی که نشان فناوری استان را دریافت نمودند، افزود: این نشان فناوری در حقیقت نشان دهنده ظرفیت های خوبی است که استان یزد در حوزه فناوری دارد و انشاالله این ظرفیت‌ها نمود بهتر و بیشتری داشته باشد.
گفتنی است در این مراسم، نشان فناوری به سه شتاب دهنده فعال استان شامل شتاب دهنده پیشگامان کویر، شتاب دهنده سرایند افکار نو و شتاب دهنده سندباد توسط استاندار اعطا شده و مدیران این شتاب دهنده ها توضیحاتی در زمینه فعالیت خود ارائه نمودند.