در سیزدهمین جلسه شورای تسهیلات پارک مصوب شد:

سیزدهمین جلسه شورای تسهیلات پارک 27 مرداد ماه برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، مهمترین مصوبه این جلسه اضافه شدن رویدادهای فناوری به سر فصل های اعطای تسهیلات پارک بود. بر اساس این مصوبه از این پس رویدادهای فناوری از قبیل نمایشگاه ها، مسابقات، جشنواره ها و حوزه مالکیت فکری مشمول تسهیلات پارک خواهند شد. شایان ذکر است کمک فن آفرینی، تجاری سازی، خرید تجهیزات، تسهیلات کوتاه مدت و حمایت مالی پایه از سرفصل های این تسهیلات بوده است.

( عکس آرشیوی است )