‎محمدعلی طالبی، استاندار یزد به همراه رئیس پارک علم و فناوری یزد و جمعی از مسئولین استان از موسسه فرهنگی تحقیقاتی اخوان دستمالچی بازدید و از نزدیک در جریان شرایط واگذاری و مراحل آماده سازی این مکان برای استقرار مرکز نوآوری و توسعه فناوری سرامیک ایران قرار گرفتند.
‎طالبی در این بازدید با اشاره به توافق پارک علم و فناوری یزد برای راه اندازی این مجموعه، گفت: در راستای بهره گیری هرچه بهتر از امکانات این مجموعه توافقاتی با پارک علم و فناوری یزد جهت استقرار سایر مراکز نوآوری و پژوهشی در این مکان نیز صورت گرفته که در مرحله اول شاهد فعالیت مرکز نوآوری و توسعه فناوری سرامیک خواهیم بود.
‎گفتنی است، طبق تفاهم نامه منعقده میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و پارک علم و فناوری یزد، ساختمان موسسه فرهنگی تحقیقاتی دستمالچی با زیربنای دو هزار متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال با هدف استقرار مرکز نوآوری و توسعه فناوری سرامیک ایران بهسازی خواهد شد.
‎این مرکز با هدف تکمیل چرخه اکوسیستم نوآوری صنعت سرامیک در تکمیل فاز مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران با سرمایه گذاری بخش خصوصی و حمایت استانداری، پارک علم و فناوری و شرکت شهرک های صنعتی یزد تجهیز و راه اندازی می شود.
‎مرکز سرامیک متناسب با نیازها و فرصت های سرمایه گذاری نوآورانه در صنعت سرامیک و فراهم سازی بستر خدمات مشاوره فنی، آزمایشگاهی، بازار و مالی، منتورینگ مطلوب و تقویت اکوسیستم استارتاپی در این صنعت، بستر توسعه اقتصاد دانش بنیان را در حوزه کاشی و سرامیک فراهم ساخته است.
‎لذا با توجه به خدمات این مرکز امید است به نیازهای موجود در این صنعت پاسخ داده شود.