کلیات طرح مذکور را تصویب نموده و بر اجرایی کردن آن تاکید نمودند.

شایان ذکر است طرح مذکور در زمینی به مساحت 700000 متر مربع و با پیش بینی اعتباری بالغ بر 70 میلیارد تومان و به مدت 15 سال اجرا خواهد شد.

  • ۳ آذر, ۱۳۸۹