کارگاه آموزشی توسعه قابلیت های بین المللی سازی روز یک شنبه 17 بهمن ماه در سالن کنفرانس پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.

هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی، آگاهی رسانی و افزایش اطلاعات شرکت کنندگان از برنامه های بین المللی سازی جهت حضور در بازار خارج و افزایش کیفیت محصولات برای ارائه در بازارهای داخل است که توسط کارشناسان فعال در بازارهای بین المللی مطرح شده و راهبردهای شرکت های دانش بنیان برای ورود به بازار بین المللی بررسی می شود.

دکتر مصطفی کریمیان اقبال؛ مدیر عامل شرکت نادین ویژن و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، هنری بنیارد؛ مدیر دفتر دبی شرکت رددال و پژوهشگر و صاحب نظر در اقتصاد کلان و امور مالی سازمان ها، کاوه اسد زمانه؛ تحلیل گر کسب و کار در شرکت رددال و متخصص امور برنامه ریزی، مدیریت و راه اندازی کسب و کار و آرین اشرف؛ تحلیل گر کسب و کار در شرکت رددال از مشاوران این کارگاه آموزشی می باشند.

انجام فعالیت های گروهی در قالب تیم های شش نفره و طراحی راهبردهای ورود به بازار برمبنای فعالیت های هر شرکت از برنامه های عملی این کارگاه آموزشی است.

گفتنی است کارگاه آموزشی توسعه قابلیت های بین المللی سازی تا 18 بهمن ماه در پارک علم وفناوری یزد ادامه خواهد داشت.