در نشستی با حضور مسوولین پارک یزد و تنی چند از مدیران عامل شرکت های مستقر در پارک، روز شنبه نهم اسفند ۹۹، فضای کار اشتراکی مرکز فناوری اقبال فعالیت خود را آغاز نمود‌.
لطفی، رئیس پارک یزد در این نشست ضمن تشکر و قدردانی از زحمات همکاران مجموعه پارک در آماده سازی این مجموعه به طور ویژه از چند شرکت‌ مستقر در پارک که در ساخت این مجموعه به پارک کمک کردند تشکر کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه تعامل بین عناصر مختلف اکوسیستم نوآوری مانند شتاب دهنده ها و مراکز رشد تاثیر بسزایی در توسعه این مجموعه خواهد داشت،گفت: رسالت پارک این است که از این فضا برای رشد و توسعه شتاب دهنده ها، مراکز رشد و نوآوری مستقر در پارک استفاده کند.
وی ابراز امیدواری کرد:این مرکز بتواند نقش مهمی را در توسعه ایده ها و شبکه سازی ایفا کند.
شکوهی، معاون فناوری و نوآوری پارک یزد نیز با اشاره به اینکه نیاز به ایجاد یک فضای کار اشتراکی برای استفاده شرکت های مستقر در پارک یزد سال هاست که وجود دارد،گفت:
با پیگیری‌های انجام شده و جلب حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری توانستیم این مرکز را درمرکز فناوری اقبال ایجاد کنیم.
شکوهی با بیان اینکه فضاهای کار اشتراکی مجموعه هایی هستند که در ابتدای زنجیره ایده تا نوآوری قرار می گیرند، گفت: گروه‌های هدف این مراکز، شرکت های نوپای مستقر در مراکز رشد و پیش رشد و گروه های علاقه مند به کارهای تیمی هستند که ایده های آن ها هنوز کامل نیست.
شکوهی افزود: امیدوار هستیم با برنامه ها و نقشه راه طراحی شده برای این مرکز، فضایی که در نظر گرفته شده اثرگذار بوده و نقش مناسبی در تقویت اکوسیستم نوآوری استان ایفا کند.
وی با بیان اینکه موفقیت این مرکز بدون همکاری و ارتباط مراکز رشد و شتاب دهنده ها امکان پذیر نیست، گفت:
مدیران پردیس ها باید در این مرکز حضور فعال داشته و با تیم ها ارتباط بگیرند.
شکوهی افزود:از همه می خواهیم ایده ها و نظرات خود را به ستاد پارک ارسال کنند تا یک فضای کار پویا بین شرکتها، پردیس ها و ستاد مدیریتی پارک ایجاد شده و همه از این هم افزایی ها حداکثر انتفاع را ببرند.
در ادامه نشست نیز حاضران ضمن تشکر از راه اندازی چنین مجموعه ای پیشنهادات خود در زمینه بهبود عملکرد این مجموعه ارائه کردند.