پردیس زیست فناوری و سیستم‌های پیشرفته صنعتی که قبلا با نام مرکز رشد بیوتکنولوژی و مهندسی پزشکی فعالیت می‌کرد؛ به عنوان اولین مرکز رشد زیست فناوری کشور در اسفند ماه سال ۱۳۸۳ همزمان با شکل‌گیری پارک علم و فناوری یزد و پس از مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات تأسیس شد و در تاریخ 1385/09/08 پس از طی دو سال فعالیت مصوبه قطعی خود را از وزارت علوم تحقیقات و فناوری دریافت نمود.

در این پردیس واحدهای فناور در دوره‌های پیش رشد، رشد و پسارشد مستقر هستند. همچنین این پردیس آزمایشگاه‌های مختلف و تعدادی از واحدهای تحقیق و توسعه شرکت‌های بزرگ را در خود جای داده است. واحدهای مستقر در این پردیس به لحاظ ماهیت کاری در فضاهای آزمایشگاهی، کارگاهی و اداری مجموعا در فضایی بالغ بر 3000 متر مربع مستقر هستند.

پذیرش در مرحله پیش رشد

 • مراجعه متقاضی/ متقاضیان به کارشناس ارزیابی پردیس و تشریح ایده محوری برای استقرار در پارک
 • دریافت نام کاربری و رمز عبور ورود به سامانه وندا در صورت مورد تأیید بودن ایده محوری
 • ورود به سامانه وندا و ورود اطلاعات در فرم های مربوط به پذیرش و رفع نواقص احتمالی که توسط کارشناس پردیس اعلام می شود
 • دریافت فرم خام پاورپوینت ارائه ایده محوری در جلسه پذیرش (دانلود فایل خام پاورپوینت)
 • تماس کارشناس پردیس و اعلام زمان برگزاری جلسه پذیرش
 • حضور در جلسه پذیرش و دفاع از ایده محوری
 • ارسال مدارک مورد نیاز (مدارک شناسنامه‌ای برای تأییدیه حراست، سفته، گواهی امضاء) و انجام امور مربوط به عقد قرارداد استقرار در پردیس در صورت موافقت با پذیرش

پذیرش در مرحله رشد

 • تکمیل فرم برنامه کاری (BP) (دانلود فایل خام BP)
 • شروع “فرآیند تبدیل وضعیت از پیش رشد به رشد” در سامانه وندا و تکمیل اطلاعات در فرم‌های مربوط
 • دریافت فرم خام پاورپوینت دفاع از عملکرد دوره پیش رشد (دانلود فایل خام پاورپوینت)
 • تماس کارشناس پردیس و اعلام زمان برگزاری جلسه تبدیل وضعیت
 • حضور در جلسه شورای پذیرش و دفاع از عملکرد دوره پیش رشد
 • تسویه حساب دوره پیش رشد
 • ارسال مدارک مورد نیاز (سفته، گواهی امضاء) و انجام امور مربوط به عقد قرارداد استقرار در پردیس در صورت موافقت با پذیرش

پذیرش در مرحله پسارشد

 • تکمیل فرم برنامه کاری (BP) و ارسال به کارشناس ارزیابی پردیس (دانلود فایل خام BP)
 • شروع “فرآیند تبدیل وضعیت از رشد به پسارشد” در سامانه وندا و تکمیل اطلاعات در فرم های مربوط
 • دریافت فرم خام پاورپوینت دفاع از عملکرد دوره سه ساله رشد (دانلود فایل خام پاورپوینت)
 • تماس کارشناس پردیس و اعلام زمان برگزاری جلسه تبدیل وضعیت
 • حضور در جلسه شورای پذیرش و دفاع از عملکرد سا ساله دوره رشد
 • دریافت نامه بازپرداخت و تسویه حساب دوره رشد
 • انجام امور مربوط به عقد قرارداد استقرار در دوره پسارشد در صورت موافقت با پذیرش
 • کارشناسان پردیس:

کارشناس ارزیابی و خدمات فناوری: مسعود نیک سیرت

اطلاعات تماس:

تلفن: 03536241081   شماره واتساپ: 09383156170

کارشناس پذیرش  و تبدیل وضعیت: خانم حمیده سدرپوشان

اطلاعات تماس:

تلفن: 03533150312    شماره واتساپ: 09131545934

کارشناس خدمات تخصصی: خانم نفیسه جلیلیان

اطلاعات تماس:

تلفن: 03536241081   شماره واتساپ: 09133564555