واحد بازار یابی و تجاری سازی پارک علم و فناوری یزد با در اختیار داشتن 8 کارگزار فعال تا کنون خدماتی مانند مشاوره، برگزاری دوره های آموزشی، برگزاری نمایشگاه ها، برگزاری تورهای فناورانه، تولید محتوا، دیجیتال مارکتینگ، تسهیلگری در همکاری بین پارک علم و فناوری و ادارات دولتی و … را در راستای تحقق اهداف برنامه استراتژیک پارک به شرکت های زیر مجموعه خود ارائه می نماید.