خلاق ترین و نوآورترین شتاب دهنده علمی و فناوری در ایران

ما بهترین استارتاپ ها، شرکت ها، منتورها و سرمایه گذاران را در کنارهم جمع کرده ایم. مجموعه ای کامل از خدمات مورد نیاز برای رشد یک کسب و کار نوپا را نظیر منابع مالی، انواع مشاوره، فناوری‏ها و تجهیزات مختلف و همچنین فضایی را جهت استقرار شرکت نوپا در یک بازه زمانی تقریبا کوتاه در اختیار استارت‏آپ ها قرار می دهد. در حقیقت اصلی ترین رسالت شتابدهنده، تقویت یک استارت‏آپ و تبدیل کردن آن به شرکتی است که بعد از خروج از حمایت شتابدهنده بتواند به تنهایی در بازار رقابت نموده و رشد کند.

 

زمینه‌های فعالیت شتابدهنده سرآیند افکار نو:

1. زیست فناوری

2.علوم کاربردی

وب‌سایت: http://www.sarayandacc.com/