کارگاه عملی استقرار سیستم بهای تمام شده

کارگاه عملی استقرار سیستم بهای تمام شده

زمان برگزاری: روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 16 الی 20

شروع دوره: 23 مردادماه

کسب اطلاعات: 37245277 – 37264048

واتساپ: 09135363621