کارگاه خدماتی بازرگانی(سطح 2)

کارگاه خدماتی بازرگانی(سطح 2)

شروع دوره: نیمه بهمن ماه

روزهای برگزاری: یکشنبه و سه شنبه

زمان: ساعت 18 الی 20

مکان: شرکت درایت ورزان
کسب اطلاعات 37264048-37245277-09135363621