کارگاه آموزشی آشنایی با شیوه نامه ارزیابی محصولات دانش بنیان و فناور

کارگاه آموزشی آشنایی با شیوه نامه ارزیابی محصولات دانش بنیان و فناور

هزینه کارگاه آموزشی: 200 هزار تومان

برای کلیه شرکت های دانش بنیان و فناور و افراد

زمان: 1401/12/15 ساعت 9 الی 11

مکان: سالن جلسات پارک علم و فناوری یزد

کسب اطلاعات: تلفن 1517، داخلی 254 یا 270