فراخوان طرح رشد

فراخوان گرنت رشد:
با توجه به عضویت پارک علم و فناروی یزد در شبکه توسعه اقتصاد دیجیتال (تاد) و با توجه به سیاست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص شبکه تاد به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی و نیز توجه به نقش شبکه در توسعه کارآفرینی دانایی محور، پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات از پروژه های توسعه محصول شرکت های فناور تحت حمایت مراکز عضو شبکه تاد در قالب “اعتبار تحقیقاتی توسعه محصول (گرنت رشد)” حمایت می کند.
گرنت رشد حمایت مالی است که با همکاری پارک فاوا و پارک علم و فناروی یزد، به شرکت های دوره رشد مستقر در مراکز عضو شبکه تاد تعلق می گیرد. صرفا شرکت های فناور مستقر و یا متقاضی استقرار در مراکز عضو شبکه که دارای حداقل محصول پذیرفتنی (MVP) در پروژه مورد درخواست باشند، می توانند متقاضی این گرنت شوند. منظور از MVP، نمونه ای از خدمت یا محصول است که کارکرد اصلی و پایه ای محصول نهایی را ارائه می¬کند، اما نه دارای تمامی مشخصات نهایی محصول است و نه قابل تولید انبوه یا آزمایشگاهی است.

شبکه توسعه اقتصاد دیجیتال، بستری مناسب برای توسعه اقتصاد دانش بنیان و ایجاد اشتغال پایدار در این بخش است و متشکل از پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و شتابدهنده ها است که در ارتقاء سطح فعالیت ها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه اقتصاد دیجیتال همکاری می کنند. پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات( فاوا) ضمن عضویت در شبکه تاد، مسئولیت راهبری این شبکه را نیز بر عهده دارد. اعضای این شبکه در حال حاضر پارک های علم و فناوری سمنان، آذربایجان شرقی، استان مرکزی، فارس، خراسان، یزد و مرکز رشد رویش هستند.

لذا از کلیه تیم های مستقر و یا متقاضی استقرار در پردیس های فناوری، دعوت به عمل می‌آید تا نسبت به تکمیل کاربرگ‌ها و ارسال اطلاعات خود از طریق وب سایت پارک علم و فناوری یزد به نشانی ystp.ac.ir اقدام نمایند.
در صورت وجود هر گونه پرسش با شماره تماس 37280622 تماس حاصل فرمایید.

6201 کاربرگ درخواست دریافت اعتبار رشد

238دستور العمل گرنت رشد در شبکه تاد