اکسل در حسابداری(پیشرفته)

اکسل در حسابداری(پیشرفته)

زمان برگزاری: یک شنبه ها ساعت 18 الی 20

شروع دوره: 24 مهرماه

کسب اطلاعات: 09135363621 – 37245277 – 37264048