اکسل در حسابداری(مقدماتی)

اکسل در حسابداری(مقدماتی)

زمان برگزاری: سه شنبه ها ساعت 18 الی 20

شروع دوره: 3 آبان ماه

کسب اطلاعات: 09135363621 – 37245277 – 37264048