تارا آبزی پرور

مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی

هدف تولید صنعتی جلبک اسپیرولینا چشم اندازه استخراج فیکوسیانین از پروتئین اسپیرولینا نوع ارائه خدمات تهیه مواد اولیه شرکت های دارویی و آرایشی و بهداشتی…
تارا آبزی پرور

شرکت مهندسی زرین تاک کویر یزد

پردیس فناوری دانشگاه یزد

شرکت مهندسی زرین تاک کویر در سال 1393 با هدف افزایش عملکرد کشاورزی با رویکرد تغذیه بهینه عناصرغذایی گیاهان و فرمولاسیون تخصصی کودها به همراه استفاده از اصلاح کننده های خ…
شرکت مهندسی زرین تاک کویر یزد

نوآبیاران بوستان مهر

پردیس زیست‌فناوری و سیستم‌های پیشرفته

شرکت نوآبیاران بوستان مهر در سال 94 با هدف طراحي، ساخت و اجرای سیستم های نوین آبياری و برگزاری دوره های آموزشي مرتبط با آبياری باغات، فضای سبز وگل‌های زينتی آپارتمانی تا…
نوآبیاران بوستان مهر

ونداد توسعه کویر یزد

مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی

فرآیند تولید سم در vandtox بطور کامل با دستور العمل علمی و طبق استانداردهای علمی وپژوهشی بمنظور تولید و تامین زهر خشک گونه های مختلف عقرب صورت میگیرد.این شرکت زهر را از …
ونداد توسعه کویر یزد