آیین تجارت رابین

پردیس علوم انسانی و هنر

شرکت آیین تجارت رابین با برند “آتروکو” فعالیت خود را در سال ۱۳۹۸ در شهر جهانی یزد با هدف ارائه خدمات تخصصی بازار برای استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان،آغاز نمود. تیم آ…
آیین تجارت رابین