محیط پرداز یزد

پردیس علوم انسانی و هنر

توانایی و فعالیت شرکت در زمینه های ذیل می باشد: – ارائه خدمات مشاوره، پژوهش و طراحی در راستای برنامه ریزی توسعه فضا های جغرافیایی در سطوح کلان تا نواحی خرد – تهیه پایگ…
محیط پرداز یزد