آن کسب

پردیس علوم انسانی و هنر

آن کسب از سال ۱۳۹۸ در پردیس علوم انسانی و هنر مشغول فعالیت می باشد و همانطور که از نامش مشخص است ، هدف آن کمک به کسب و کارها برای آنلاین شدن میباشد . طی دوسال فعالیت افت…
آن کسب