استودیو خلاقیت پِی‌رنگ

پردیس علوم انسانی و هنر

استودیو خلاقیت پِی‌رنگ، با ایدهٔ ابداعیِ برندسازیِ فرهنگی، سال ۹۹ در پارک علم‌وفناوری یزد پذیرش شد. و تجربۀ 15 سال پژوهش، مشاوره، آموزش و اجرا در حوزه‌های گوناگونِ فر…
استودیو خلاقیت پِی‌رنگ