هوشمند افزار رایان جم

پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات

شرکت هوشمند رایان افزار جم به شماره ثبت 18100 یزد در زمینه هوشمندسازی سامانه پذیرش مشتریان بانکی کشور، تولید نرم افزار های تحت وب طبق خواسته مشتری و همچنین طراحی و اجرای…
هوشمند افزار رایان جم

ویستاالکترونیک

پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات

شرکت ویستا الکترونیک (سهامی خاص) در سال 1383 با شماره ثبت 6980 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده و کار خود را با طراحی و تحقیقات در زمینه سیستم های الکترو…
ویستاالکترونیک