آوید پارسین فرتاک

مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی

مشاهده و مطالعه راهکارهای طبیعت در مواجه با آفات، تحقیق و بررسی، تولید نمونه آزمایشگاهی، اجرای آزمونهای میدانی، تولید صنعتی و پخش سراسری. خدمات: بازدید محلی و جمع …
آوید پارسین فرتاک

تارا آبزی پرور

مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی

هدف تولید صنعتی جلبک اسپیرولینا چشم اندازه استخراج فیکوسیانین از پروتئین اسپیرولینا نوع ارائه خدمات تهیه مواد اولیه شرکت های دارویی و آرایشی و بهداشتی…
تارا آبزی پرور

ونداد توسعه کویر یزد

مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی

فرآیند تولید سم در vandtox بطور کامل با دستور العمل علمی و طبق استانداردهای علمی وپژوهشی بمنظور تولید و تامین زهر خشک گونه های مختلف عقرب صورت میگیرد.این شرکت زهر را از …
ونداد توسعه کویر یزد