شرکت تدبیر و توسعه پرنیان در تاریخ 1384/11/29 به شماره ثبت 7867 تأسیس شد و فعالیت موثر خود را به عنوان شرکتی دانش بنیان و تحقیقاتی از بهمن ماه سال 1387 با پذیرش در پارک علم و فناوری و تغییر موضوع و اهداف شرکت، آغاز کرد. از آن زمان تاکنون پروژه‌ های متعددی را در زمینه ­های مشاوره مدیریتی، مطالعات راهبردی، مطالعات توسعه ­ای و نیز راه ‌اندازی و مدیریت باشگاه‌ های کار و کارآفرینی انجام داده است. شرکت تدبیر و توسعه پرنیان در تاریخ 14/2/98 موفق به کسب درجه دانش بنیانی در حوزه تجاری سازی و تدوین اسناد توسعه‌ای گردیده است.

موضوع فعالیت اصلی شرکت:

– برنامه­ریزی استراتژیک و مدیریت توسعه

– ارزیابی تاثیرات اجتماعی پروژه های توسعه ای و شهری

– برنامه ریزی شهری و روستایی

مجوزهای شرکت:

– مجوز فناوری از پارک علم و فناوری یزد در زمینه برنامه­ریزی استراتژیک و مدیریت توسعه و پیش­بینی و آینده‌نگاری فناوری

– دانش بنیانی در حوزه خدمات تجاری‌سازی و اسناد توسعه­ای