گروه مهندسین فراصدر با چشم انداز فعالیت های گسترده و کاربردی در سطح کشور و قابل ارائه به دیگر
کشور ها در زمینه محوری نرم افزار های راهبردی مدیریت کسب و کار، وفادارسازی مشتریان و توسعه
فروش، کار خود را از سال 1387 آغاز نمود.
ماٌموریت تعیین شده برای شرکت ارائه ابزار های نوین بر پایه IT برای مدیریت ساده ، یکپارچه و علمی
برای توسعه فروش و وفادارسازی مشتریان می باشد . بدیهی است با پیشرفت و توسعه علم مدیریت یکی
از جنبه های حرفه ای کسب و کار استفاده از ابزار های الکترونیک در ثبت، یکپارچه سازی و جمع آوری
و آنالیز اطلاعات مشتریان، جهت اخذ تصمیمهای صحیح استراتژیک در محیط کسب و کار و به خصوص
مدیریت بازار و مشتری است، قطعاً نرم افزار های حرفه ای می توانند در این خصوص کمک شایانی در
صحت ، دقت و سهولت جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات به مدیران ارشد ارائه نموده و در سرعت و
صحت تصمیم گیری ها نقش کلیدی ایفا کنند .
این شرکت بازوی قدرتمندی را برای مدیران لایق و حرفه ای ایجاد خواهد نمود و قطعا سعی خواهد کرد
تا با توسعه علم مدیریت خلاقانه با اتکا به نیرو های مجرب و کار آزموده خود ابزار های مدیریتی را توسعه
دهد و در اختیار مدیران قرار دهد تا در جهت بهبود فضای کسب و کار، توسعه بازار و وفادارسازی مشتریان
رقبای خود را غافلگیر نمایید.