دنیای ما در قرن بیست و یکم سرشار از مشکلات متنوع و عظیم است. نابرابری اجتماعی، اقتصادی، جنسیتی و غیره در همه جای جهان وجود دارد و در بسیاری از نقاط زمین نه‌تنها رو به کاهش نیست، بلکه رو به افزایش هم دارد. بحران جهانی آب، گرم شدن زمین، در دسترس نبودن امکانات بهداشت و سلامت برای همه مردم، گرسنگی و سوءتغذیه، فقر، ایدز، اعتیاد، حاشیه‌نشینی، بیابان‌زایی، از میان رفتن گونه‌های گیاهی و جانوری، آلودگی هوا و آب‌وخاک و امثال آن؛ آن‌قدر این بحران‌ها بزرگ و همه‌گیر هستند که حتی صرفاً با نام بردن عناوین و تیتر این بحران‌ها سرمان گیج می‌رود.

دولت‌ها قادر نیستند این مشکلات را به‌تنهایی حل کنند و ای‌بسا که بسیاری از این مشکلات ریشه در تصمیمات اشتباه دولت‌ها در گذشته دارد. از سوی دیگر، خیریه‌ها هم قادر به حل بسیاری از این مشکلات نیستند. به همین دلیل گروهی با استفاده از روش‌های مختلف ارزش‌آفرینی به سراغ حل این مسائل رفتند و به‌این‌ترتیب کارآفرینی اجتماعی خلق شده است. کارآفرینی اجتماعی یک رویکرد جدید و خلاق برای تعاملات اجتماعی، کسب‌وکار و خدمات اجتماعی است. رویکرد جدیدی که  با همدلی آغاز می‌شود.