گروه تحقیقاتی تولیدی کامپوزیت شیمی سازه به شماره ثبت 13795 در زمینه مشاوره، تحقیق و طراحی و ساخت انواع مصنوعات کامپوزیت با کاربردهای مختلف در انواع صنایع نظیر آب، صنایع نفت و پتروشیمی، برق، ساخت ادوات، مبلمان شهری و سایر زمینه‌ها بنا به درخواست مشتریان فعال می‌باشد.این شرکت از سال 1394 موفق به عضوئیت در ویندور لسیت وزارت نفت و نیرو گردیده است و از سال 1395 به عنوان یک شرکت دانش بنیان به ارائه محصولات متنوع به سازمانها زیربط می‌پردازد. برخی از مشتریان خصوصی و دولتی این شرکت در حوزههای ذیل معرفی می‌گردند:
حوزه آب و فاضلاب، شرکت های دولتی، شرکت ها و پیمانکاران خصوصی،حوزه نفت، گاز و پتروشیمی،حوزه شهرداری و مبلمان شهری